Theater Zuidplein

Belcampagne

do 1 feb

Theater Zuidplein kan jouw steun goed gebruiken. Daarom benaderen we in december 2023 en januari, februari en maart 2024 een groot deel van onze bezoekers telefonisch met het verzoek of zij vriend van het theater willen worden. 

Heb jij afgelopen jaren Theater Zuidplein bezocht? Dan kan het zijn dat je gebeld wordt. We bellen met het nummer 088-5016719.

Met jouw steun kan Theater Zuidplein een ontmoetingsplek zijn voor Zuid, talent ontwikkelen en educatie voor jongeren mogelijk maken. Heb je vragen over deze belactie? Neem dan contact op via info@theaterzuidplein.nl.