Theater Zuidplein

Trainee Raad van Toezicht van Theater Zuidplein en Stage-Z


Theater Zuidplein in Rotterdam is het podium van NU met cultuur die je raakt. We zijn een plek voor echte ontmoeting en echte verhalen ‘op’ Rotterdam Zuid. Wij maken en presenteren voor iedereen uit Rotterdam en ver daarbuiten. Voor alle leeftijden en culturele achtergronden. Naast het presenteren van voorstellingen produceren we ook in ons productiehuis Stage-Z en leerwerkplaats Lab-Z. De producerende activiteiten van Stage-Z zijn ondergebracht in een stichting, deze kent dezelfde samenstelling van raad van toezicht als stichting Theater Zuidplein. 

In 2022 waren er ruim 800 voorstellingen, activiteiten en 100.000 bezoekers. Theater Zuidplein is één van de grootste podia van Rotterdam (top 4), en behoort als 1 van de 8 RCB-instellingen tot de Culturele basisinfrastructuur van Rotterdam. Binnen onze organisatie werken ca. 50 mensen. Daarnaast denken en werken ca. 40 vrijwilligers met hart en ziel mee. Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel in onze visie. In ons leerwerkbedrijf lopen jaarlijks, op alle afdelingen, ongeveer 30 studenten stage of studeren bij ons af. Ook binnen de raad van toezicht bieden wij ruimte aan een Trainee Raad van Toezicht van Theater Zuidplein en Stage-Z. 

Het traineeship is bedoeld voor kandidaten met interesse in toezichthouden, die na dit traineeship klaar zijn om zelf toezichthouder in de culturele sector te worden. Het traineeship bestaat uit een meeloopcyclus van ongeveer 18 maanden (nov 2023 - mei 2025). In deze periode maak je als trainee  minimaal een jaarlijkse cyclus in de cultuurplanperiode mee. 

Profiel:

-          Je hebt affiniteit met Rotterdam (Zuid) en bent er bij voorkeur ook woonachtig. 
-          Daarnaast heb je 5-7 jaren werkervaring op professioneel niveau, liefst in combinatie met Governance en de culturele sector.
-          Je hebt ambitie als toezichthouder in de Rotterdamse culturele sector en voelt betrokkenheid bij de missie en visie van Theater Zuidplein. 

In de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een afspiegeling in de verhouding M/V/X, leeftijd en culturele achtergrond passend bij het DNA van Theater Zuidplein.

We verwachten dat de trainee:

-           Beschikt over het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden
-           Kennis van Governance heeft of bereid is deze kennis op te doen. 
-           Voldoende beschikbaar is voor het vervullen van het traineeship. De Raad vergadert minimaal 4x per jaar met daarnaast voorbereiding en overleg en evt. commissievergaderingen.

Het traineeship is onbezoldigd. 

Procedure:

Een motivatiebrief met Curriculum Vitae kan voor 18 september 2023 gericht worden aan Emmelien Matthijsse, directeur Theater Zuidplein (emmelien@theaterzuidplein.nl). o.v.v. vacature trainee Raad van Toezicht. De gesprekken staan gepland voor eind september/begin oktober.

Meer informatie over de invulling van het traineeschip kunt u verkrijgen bij Daisy Rood, lid RvT en voorzitter werving- & selectiecommissie (06-47266721).