Theater Zuidplein

Lid Raad van Toezicht van Theater Zuidplein en Stage-Z


Theater Zuidplein in Rotterdam is het podium van NU met cultuur die je raakt. We zijn een plek voor echte ontmoeting en echte verhalen ‘op’ Rotterdam Zuid. Wij maken en presenteren voor iedereen in Rotterdam en ver daarbuiten. Voor alle leeftijden en culturele achtergronden. Naast het presenteren van voorstellingen produceren we ook in ons productiehuis Stage-Z en leerwerkplaats Lab-Z. De producerende activiteiten van Stage-Z zijn ondergebracht in een stichting, deze kent dezelfde samenstelling van Raad van Toezicht als stichting Theater Zuidplein.

In 2022 waren er ruim 800 voorstellingen, activiteiten en 100.000 bezoekers. Theater Zuidplein is één van de grootste podia van Rotterdam (top 4), en behoort als 1 van de 8 RCB-instellingen tot de Culturele basisinfrastructuur van Rotterdam. Binnen onze organisatie werken ca. 50 mensen. Daarnaast denken en werken ca. 40 vrijwilligers met hart en ziel mee. Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel in onze visie. In ons leerwerkbedrijf lopen jaarlijks, op alle afdelingen, ongeveer 30 studenten stage of studeren bij ons af. 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen waarvan voor een van de leden geldt dat de maximale zittingstermijn per 30 mei 2024 wordt bereikt. De Raad van Toezicht kent een brede samenstelling waarin steeds gekeken wordt naar benodigde en aanvullende expertise bij het aanstellen van nieuwe leden. 

In 2020 is het nieuwe pand van Theater Zuidplein geopend. De afgelopen jaren hebben dan ook voor de RvT in het teken gestaan van de begeleiding van de nieuwbouw en opstart in het nieuwe gebouw, de daarbij behorende veranderopgaven in de organisatie en de ontwikkeling van een ambitieus meerjarenplan. , 

De komende jaren is de verdere ontwikkeling en profilering van het Theater aan de orde, zoals verdergaande samenwerking met organisaties binnen en buiten de (landelijke) culturele sector en de gemeente. We zoeken daarom onderstaand profiel en bijbehorende expertise:

Profiel: Politiek, maatschappelijk cultuurveld 
-     Landelijk/regionaal aanzien bij politiek, maatschappelijk of cultuurveld.  
-     Goed netwerk in Rotterdamse gemeentelijke organisatie/maatschappelijke  instellingen  en culturele sector. 
-     Financiële deskundigheid en kennis op het gebied van bedrijfsvoering, interne controle en verslaggeving is een pre. Bij voorkeur ervaring met culturele instellingen. 
-     Ervaring als lid van Raad van Toezicht of als commissaris, Beschikt over het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. Kennis van Governance. 
-     Voldoende beschikbaarheid, de Raad vergadert min. 4x per jaar (exclusief de commissievergaderingen). Het nieuwe lid zal deel uitmaken van minimaal één commissie.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een afspiegeling in de verhouding M/V/X, leeftijd en culturele achtergrond passend bij het DNA van Theater Zuidplein.

Het betreft een onbezoldigde functie; waarbij wel een vacatieregeling per vergadering beschikbaar is. 

Procedure:

Een motivatiebrief met Curriculum Vitae kan voor 18 september 2023 gericht worden aan Emmelien Matthijsse, directeur Theater Zuidplein (emmelien@theaterzuidplein.nl) o.v.v. vacature lid Raad van Toezicht. De  gesprekken staan gepland eind september (25 en 26 sept) en begin/half oktober.

Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen bij Daisy Rood, lid RvT en voorzitter werving- & selectiecommissie (06-47266721).