Subsidiënten en fondsen

De voorstellingen en overige activiteiten van de Stichting Theater Zuidplein worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van Dienst Kunst & Cultuur van de Gemeente Rotterdam, en door de incidentele steun van diverse fondsen en instellingen.