Theater Zuidplein

Privacy statement

Privacyverklaring Theater Zuidplein

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van je verwerken, 
hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan jou
toekomen. Theater Zuidplein neemt je privacy zeer serieus en behandelt jouw gegevens 
daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Theater Zuidplein zich houdt aan de eisen 
van de AVG.


Soort persoonsgegevens
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij jouw 
persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door 
ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft 
de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, 
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en aankoopgegevens alsook 
betaalgegevens.


Doel verwerking persoonsgegevens 
Theater Zuidplein gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website en de kassa 
verlopen. 
- Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te 
kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking 
tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd 
(bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven). 
- Voor direct marketing activiteiten van Theater Zuidplein, de evenementen 
waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om 
deze informatie op de klant af te stemmen. 
- Om de nieuwsbrieven van Theater Zuidplein te kunnen sturen mits je je daarvoor 
hebt aangemeld. 
- Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder 
klanttevredenheidsonderzoek). 
- Om uitvoering te kunnen geven aan op Theater Zuidplein van toepassing zijnde 
wettelijke verplichtingen.


Kaartverkoop 
Als je via onze website een toegangsbewijs voor een van onze voorstellingen koopt 
verwerken wij je NAW gegevens, e-mail adres en betalingsgegevens om deze transactie 
uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet innen en niet je
toegangsbewijs toesturen.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails
Wanneer je bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt je van ons servicemails. 
Het betreft informatie rondom jou bezoek, bijvoorbeeld wijzigingen in aanvangstijd, 
annuleringen en informatie over bereikbaarheid. Wanneer je deze mails niet wenst te 
ontvangen, dan kun je op ieder moment je voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink 
die onderaan onze e-mails staan. Iedere keer dat wij je e-mail sturen voor direct 
marketing doeleinden wordt er een afmeldlink onderaan de mail geboden. Via de link
kan je ervoor zorgen dat je niet meer benaderd wordt per e-mail voor direct marketing 
activiteiten van Theater Zuidplein.

Als je wilt dat Theater Zuidplein jouw gegevens niet voor direct marketing activiteiten 
verwerkt, kun je ons bellen, een brief of e-mail sturen. Je afmelding wordt zo snel 
mogelijk verwerkt. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding 
kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je emailadres wordt alleen met jowuw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Cookies 
Theater Zuidplein maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn bestanden waar 
informatie in opgeslagen kan worden zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we 
kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst 
bezoekt, krijg je een melding met uitleg over cookies. Wanneer je daarna onze site
verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies. Als je de 
cookies niet accepteert of blokkeert via je browser kunnen wij niet onze volledige 
website met alle functionaliteiten weergeven. De website maakt gebruik van drie 
verschillende soorten cookies: 


Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen 
door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Met behulp van deze cookies kan 
Theater Zuidplein er bijvoorbeeld voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website 
niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren en dat de inhoud van je winkelmandje 
niet verloren gaat.


Cookies voor websitestatistieken: Er wordt er een cookie geplaatst van Google, als deel 
van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden 
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De 
informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
Cookies om u gericht te kunnen informeren: Theater Zuidplein maakt gebruik van de 
tracking pixel t.b.v. facebookcampagnes en online bannering.

Bewaren gegevens
Theater Zuidplein bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden 
noodzakelijk is. Indien je gedurende vijf jaar geen kaarten bij Theater Zuidplein heeft 
gekocht krijg je een email van ons of je nog in ons klantenbestand wil blijven. Als je hier 
niet op antwoord worden jouw gegevens geanonimiseerd. Gegevens van klanten die 
zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails worden bewaard tot na 
het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt 
voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar tot 
jou als persoon.


Ontvangers 
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn maakt Theater Zuidplein gebruik van enkele IT 
dienstverleners. Als je gebruik maakt van onze diensten kunnen jouw persoonsgegevens
in de systemen van deze dienstverleners worden verwerkt. Theater Zuidplein werkt 
alleen samen met dienstverleners die jouw persoonsgegevens op rechtmatige manieren 
verwerken. Deze dienstverleners verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor om 
onze dienstverlening naar jou toe te faciliteren en verwerken jouw gegevens niet voor 
enig ander doeleinde. Uiteraard worden jouw persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden gebruikt dan in deze privacy statement wordt uitgelegd.


Beveiliging en derden 
Theater Zuidplein (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te 
beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige 
verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op 
beveiligde servers.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun
je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van 
jou hebben; 
- het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van jouw 
persoonsgegevens; 
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
- intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw 
persoonsgegevens 
- jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer 
herleidbaar zijn tot jou als persoon;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens zoals: 
- het volgen van jou bezoek op onze website (tracking) 
- het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om jou specifieke 
voorstellingsinformatie te kunnen sturen.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent en op welke gegevens jouw verzoek 
betrekking heeft, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde 
persoon aanpassen of verwijderen.


Fotografie
Wie Theater Zuidplein bezoekt, kan gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s en- of 
video-opnames gebruiken we als verslaglegging van voorstellingen/evenementen en 
kunnen gebruikt worden op de website of social media kanalen van Theater Zuidplein. 
Als je niet of niet herkenbaar op foto’s/videobeelden wilt zijn, kun je dit aangeven bij één 
van onze medewerkers of de fotograaf of na afloop via tz@theaterzuidplein.nl. Wij 
zorgen dan dat de betreffende foto verwijderd wordt. Dit geldt alleen voor 
beeldmateriaal dat gemaakt is door of in opdracht van Theater Zuidplein. Het kan 
voorkomen dat andere bezoekers of andere partijen foto’s of filmpjes maken. Daar 
hebben wij geen invloed op.


Klachtrecht 
Indien je van mening bent dat Theater Zuidplein jouw persoonsgegevens op 
onrechtmatige manier verwerkt dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Uiteraard kun je ons ook altijd inlichten als je van mening bent dat 
wij jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken. Wij nemen je klachten 
serieus en zullen met gepaste urgentie jouw klacht in behandeling nemen.


Wijzigingen 
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan 
een update plaatsen. 


Contactgegevens
Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.


Theater Zuidplein 
Gooilandsingel 95 
3083 DP Rotterdam 
info@theaterzuidplein.nl
+31 10 20 30 207